Helyi építésügyi szabályzatok, rendeletek

Jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyv rendelet
2018-2019-2020
Véleményezési dokumentáció TAK rendelet módosításáról
2020
Rp.I.116-43
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet  1. § (2) bekezdésében szereplő partnereket, és a Lakosságot az Rp.I.116-43 munkaszámú rendezési terv módosításáról mely egyszerűsített eljárásban történik  az alábbiak szerint tájékoztatom.
Hirdetmény

Véleményezési dokumentáció
Rp.I.116-42
Hegyeshalom nagyközség közigazgatási területére kiterjedően a településfejlesztési terv és a településrendezési terv (együttesen településterv) elkészítése az 1997. évi LXXVIII. törvény és a 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet alapján

Tájékoztatási dokumentáció

Hirdetmény
Rp.I.116-41
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el....

Rendelet letöltése
Rp.I.116-41
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet  1. § (2) bekezdésében szereplő partnereket az Rp.I.116-41 munkaszámú rendezési terv módosítása „Véleményezési dokumentációjáról” az alábbiak szerint tájékoztatom.
Hirdetmény

Véleményezési dokumentáció
Rp.I.116-40. munkaszámú rendezési terv módosítása
5/2021. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata a Hegyeshalom  2704. hrsz.-ú, a Domb utca,  valamint a Liget utca 201/10. hrsz.-ú területekre vonatkozóan rendezési terv módosítása

Hirdetmény
Rp.I.116-39.
Rp.I.116-39. (módosítás)
H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Határozat a településszerkezeti terv módosításáról
Rp.I.116-33.
Rp.I.116-33. (módosítás)
A 28/2020.(IV.23.) polgármesteri határozattal megállapított településszerkezeti terv.Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének 6/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv.
Rp.I.116-38
HEGYESHALOM-BEZENYE
Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás
Tartalom
Rp.I.116-37 Egységes szerkezetbe foglalva 2020
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
az 1/2013. (II.07.), a 14/2014. (IX.12.), a 9/2015. (X.17.), a 12/2015. (XII.18.), az 1/2016. (I.29.), a 4/2016. (III.11.), a 10/2016. (XI.10.), a 19/2017. (XII.1.), a 2/2018. (II.23.), a 8/2018. (VI.29.), a 9/2018. (VIII.31.) a 13/2018. (XI.30.), a 3/2019. (II.1.) és a 4/2019. (II.19.) önkormányzati rendelettel módosított, a helyi építési szabályzatról szóló 6/2010. (VI. 25.) rendelete
Tartalom
2018/2019. év
(Rp.I.116-36.)
Rp.I.116-36. H E G Y E S H A L O M SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 5/2020. (IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

H E G Y E S H A L O M SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ
Rendelet a helyi építési szabályzat módosításáról
Tartalom
 
Rp.I.116-34.
Hegyeshalom  - LevélTelepülésszerkezeti terv, Szabályozási Terv és Helyi Építésügyi Szabályzat módosítás jóváhagyott munkarészei.
Rp-I-116-34. rendezési terv módosítás véleményezési dokumentumai
Címlap+aláírólap+tartalomjegyzék Tartalom
Határozat a településszerkezeti terv módosításáról Levél Tartalom
Műszaki leírás és tervirat Tartalom
Rendelet a hész mód. Hegyeshalom Tartalom
Rendelet a hész mód. Levél Tartalom
Szabályozási és övezeti helyszínrajz fedvény Levél Tartalom
Szabályozási és övezeti terv Közp. belterület fedv. Hegyeshalom Tartalom
Területfelhasználási terv (fedvény) Levél Tartalom
Határozat a településszerkezeti terv módosításáról
Tartalom
Területfelhasználási terv (fedvény)
Tartalom
Műszaki leírás
Tartalom
Terviratok
Tartalom
Rendelet a helyi építési szabályzat módosításáról
Tartalom
Szabályozási és övezeti terv Erzsébet-puszta
Tartalom
Szabályozási és övezeti terv határállomás
Tartalom
Szabályozási és övezeti terv Közp. belterület fedv. 1.
Tartalom
 
Rp.I.116-32
3/2019. (II.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV
Tartalom
Rp.I.116-31
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV,
SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁS

Tartalom
Rp.I.116-30
22/2019. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Tartalom
Rp.I.116-29
13/2018. (XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET JÓVÁHAGYOTT
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV
Tartalom

   
 
2017. év
2016. év
2015. év
(Alátámasztó munkarész) Műszaki leírás és tervirat rt_20
 
2013. év
Rendezési terv
1/2013. (II.07.) önkormányzati rendelet
Szabályozási és övezeti terv I./7 SZ-J1/7
Szabályozási és övezeti terv II./M SZ-J2/M
Szabályozási és övezeti terv I./6 SZ-J1/6
Szabályozási és övezeti terv I./M SZ-J1/1M
2012. év
Rendezési terv
Hegyeshalom Nagyközség Településrendezési Terv módosítás.
Egykori határállomás
Hegyeshalom Nagyközség Településrendezési Terv módosítás.
Egykori ipari park területe

Hegyeshalom Nagyközség Településrendezési Terv módosítás.
Központi belterület
Hegyeshalom Nagyközség Településrendezési Terv módosítás.
Külterület

2010/2011 év
Szabályozási terv
6/2010.(VI.25.)
rendelettel megállapított szabályozási terv
Hegyeshalom nagyközség szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása (Msz: Rp.I.116-17)
Előzetes tájékoztató eljárás
Hegyeshalom nagyközség településrendezési terv
Szabályozási és övezeti helyszínrajz I.
központi belterület
Szabályozási és övezeti helyszínrajz I.
Csemeztanya

Szabályozási és övezeti helyszínrajz I.
Csáktanya
Szabályozási és övezeti helyszínrajz I.
Erzsébetpuszta
Szabályozási és övezeti helyszínrajz I.
Márialiget
Szabályozási és övezeti helyszínrajz I.
Egykori határállomás
Szabályozási és övezeti helyszínrajz I.
Egykori ipari park területe
Szabályozási és övezeti helyszínrajz I.
Malomsziget
Szabályozási és övezeti helyszínrajz II.
Külterület
Településszerkezeti rajz
Terület-felhasználási rajz