Evangélikus Egyházközség

A hegyeshalmi evangélikus templom története
Jelenlegi templomunk 1850. november 17-én került felszentelésre. Alapkövét az év májusában rakták le, így közel hét hónap áldozatos munkájával készült el környékünk legnagyobb temploma. Ez volt a gyülekezetünk 4. temploma, neoklasszikus stílusban épült, szélessége 25 m, hosszúsága 145 m, a torony magassága 28 m. és közel 500 férőhelyes. A lelkész ebben az évben Glatz Jakab, a kántortanító Sax Pál volt.
Első harangját Kőszegen öntötték, Luther arcmásával, és a felirattal: „Erős vár a mi istenünk!”.
A II. világháború idejében elvitték, sorsáról nem tudunk. Jelenlegi harangunkat 1871-ben Steiner Pál és felesége vásárolták (Harangfelirat: „ Az odafelvalókat keressétek! „ Kol.3,1) és nekik köszönhetjük a toronyórát is. 1852-ben építették az orgonát, mely 642 sípot tartalmaz, melyből a fő sípsort az I. világháború során rekvirálták. Ezeket horgonyzott esőcsatornacsövekkel pótolták, egészen a 2012-es felújításig. 2020. tavaszán az orgona hangoláson és kisebb javításon esett át, így ismét hibátlan, gyönyörű hangzású.
A sekrestye külső falán ma is látható nagy, faragott kőtábla valószínűleg egy sírkő, mely a korabeli feljegyzések alapján a régi templomban az oltár előtt volt elásva.
Oltárképünk Máté evangéliumának 14. részét ábrázolja, melyen Jézus a tengeren jár és a süllyedő Pétert felemeli. A korabeli írásokból kitűnik, hogy egy pozsonyi festőművésznő 80 Ft-ért festette.

A templom kegytárgyai, némely berendezése a hívők adományaiból gyűlt össze.  Sajnos a „drága emlékeket őrző, az egyház virágkorából való értékes darabok” nagy része a „II. Világháború hullámsírjába kerültek”, vagyis a háborús évek alatt eltűntek…. Néhány megmaradt tárgy pedig a budapesti evangélikus múzeum gyűjteményét gyarapítja.Régi fotókon látszik az oltár feletti diadalív korábbi festése, melyen a „Bet und arbeit, das hilft allezeit!” felirat volt olvasható – ezt azonban a századforduló után el kellett tüntetni. Az oltár feletti mennyezet kék és arany festésű volt, csillagokkal.
1923-ban épült a 2018-ban elbontott kőkerítés a korábbi palánkkerítés helyett, mely 2018-ban lebontásra jutott, a régi vaskapu, és a bejárat előtti kerítésrész kivételével. A 2019-es évben a helyi Önkormányzat segítségével parkosításra került sor, és azóta is folyamatosan szépül templomunk környezete.


A régi, első torony átépítése 1910-12-ben történt neobarokk stílusban, és ekkor készült az 1992-ben lecserélt, gyönyörű mintázatú palatető is.


A 19. században még példás volt a templomba járás. Az Istentiszteletek és minden egyéb alkalom ekkor még német nyelven folyt – a hegyeshalmi gyülekezet csak a II. VH. után lett magyar ajkú gyülekezetté.

Az egyház iskolát is működtetett, melynek 1948-as államosítása is jelentős mértékben befolyásolta létezésünket, hisz az egyház szolgálatának teljessége a lelkész, kántortanító és egyházfi hármas szövetségén nyugodott. 1950-ben, a templom 100. évfordulóján  tatarozták újra a templomot. Erre az évfordulóra írta meg a templom és a gyülekezet történetét az akkori lelkész, Weltler Rezső – ezen kis füzet a reformáció  500. évfordulójára ismételten kiadásra került, és jelenleg is kapható gyülekezetünknél.
Templomunk 1979-től műemlékvédelmi védettséggel bír. 1979-től az egyházközség nem képes önálló lelkipásztort foglalkoztatni, ezért társul a Mosonmagyaróvár-Levél-Rajka társegyház közösségéhez.
Jelenlegi lelkészünk Kiss Miklós esperes.
https://mosonmagyarovar.lutheran.hu/szolgalati-agak-es-vezetoseg/gyulekezetunk-lelkeszenek-bemutatkozasa
2000-ben az egyházközség létrehozta az Evangélikus Templomért Alapítványt, és ennek, valamint a későbbi évek pályázatainak segítségével  megvalósult a templom tornyának bádogozása, a nyílászárók kicserélése, a belső és külső tatarozás, később a parókia teljes felújítása, majd az orgona felújítása.
Templomunk nagyságának és akusztikájának köszönhetően teret ad évenként megrendezésre kerülő hangversenyeknek is.
Istentiszteleti alkalmaink vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődnek, tavasztól őszig a templomban, ősztől tavaszig pedig a parókia imatermében vagyunk.
A gyülekezet létszáma sajnos rohamléptekkel fogy. A régi nagy létszámú kellemes hangulatú teadélutánok  és egyéb rendezvények egyre ritkábbak, szenteste telik meg a régihez hasonló élettel a templom. Ennek ellentételezéseként viszont szoros kapcsolatot ápolunk a társegyházainkkal.
(rövidített kivonat a 2017. november 5-i templomi rendezvényünkön elhangzott, Weltler Rezső írása, és Reisinger Teréz gyűjtése alapján készített előadásból, kiegészítve az utóbbi évek adataival)
Olvasnivalók, érdekességek:
https://m.facebook.com/profile.php?id=341982423148866&ref=content_filter
https://www.egyszeregy.hu/
https://mosonmagyarovar.lutheran.hu/
http://www.evangelikuselet.hu/ Hegyeshalmi Evangélikus Gyülekezet