Lőrincze Lajos Általános Iskola

Kedves Látogató!

Tisztelettel köszöntöm abból az alkalomból, hogy internetes barangolása során felkereste nagyközségünk honlapját, s azon belül is az általános iskolát. Az intézmény rövid bemutatására invitálom!
A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola településünk egyetlen, befogadó iskolája. Két telephelyen- a Rákóczi Ferenc utcai épületben a felső tagozat, az Iskola utcai épületben pedig az alsó tagozat - működik. Az iskolai munka 12 osztályban és 3 napközis csoportban folyik. Jelenleg 260 diákunk van, akik oktatásáról, neveléséről 22 pedagógus gondoskodik.
Intézményünk alapfeladata, hogy a rábízott gyermekek szellemi, erkölcsi gyarapodását szolgálja, s ehhez a megfelelő nyugodt körülményeket biztosítsa. Igyekszünk gyerekközpontú, szülőbarát légkört teremteni, ahol az együttes munka, a párbeszéd és a felmerülő problémák közös megoldása a cél.

Mottónk: Érted-Veled-Miattad

Szakmai programunkban prioritásokat fektettünk le. Névadónk szellemisége, hagyományaink ösztönöznek a magyar nyelv ápolására, tisztaságának megőrzésére a mindennapos munkánk során. E feladat kiemelt szinterei: anyanyelvápoló kör, vers-, és prózamondó versenyek, meseíró pályázatok, szépkiejtési verseny, helyesírási verseny. Az itt elért eredmények megerősítenek és továbbvisznek ezen az úton. Hegyeshalom történelmi, geopolitikai helyzetéből fakad a másik legfontosabb szakmai prioritás, a német nyelv oktatása. Mára már első osztálytól nyolcadikig tanulhatják a gyerekek a német nyelvet. Az alapoktatáson túl fakultatív keretek között, emelt óraszámban juthatnak el tanulóink az alapfokú nyelvvizsga letételéhez.

Az Országos Kompetenciamérések bevezetése óta iskolánkban az alsó tagozattól kezdve foglalkozunk képességek-készségek, kompetenciák fejlesztésével. Ebben a munkánkban a gyakorló feladatcsomagon túl a belső mérések eredményei is segítenek bennünket. A kulcskompetenciák fejlesztésén túl kiemelt szerepe van a matematikai és a szövegértési képességek fejlesztésének, ami a nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon történő bevezetésében is hangsúlyos szerepet kapott. Az általános iskola működésének egyik mutatója a beiskolázási arány. Végzett diákjaink 70-75%-a érettségit adó gimnáziumban és szakközépiskolában folytatja tanulmányait, amit sikeresen be is fejeznek.

 Az iskolai oktató-nevelő munkát színesíti az a rengeteg szakkör, délutáni elfoglaltság, ahol időpontütközések nélkül nem is tudjuk kielégíteni a fellépő igényeket. Több éve működő sikeres szakköreink: Szöszmötölő, Alsós énekkar, Felsős énekkar, Beszélni nehéz! – nyelvművelő kör, Alsós tömegsport, labdarúgás több korcsoportban, leány kézilabda, társastánc, néptánc, idegen nyelvi szakkörök, informatika, biológia rajz szakkör.

További információkért kérem, keresse elérhetőségeinket!

E-mail: