Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Tablóképek
Kapcsolat

A hegyeshalmi óvoda tablóképei
1933-tól - napjainkig


Név: Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Cím: 9222 Hegyeshalom Damjanich utca 2/a
Intézményvezető:Nagyné Tóth Csilla
Intézményvezető helyettes:Farkasné Kiss Erika
Pedagógiai asszisztens: Takács Hajnalka
Óvodatitkár: Kézdi Katalin Melinda

 

Álláspályázat Óvodapedagógus munkakör betöltésére!

HEGYESHALMI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Óvodapedagógus Munkakör betöltésére.
Óvodapedagógusi feladatok ellátása. Gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődésének elősegítése.


Bővebb információ
+3696/220-589

+3620/924 24 45
Csoportjaink
Misi Mókus nemzetiségi csoport
Süni csoport
Bambi csoport
Vackor csoport
Cinege csoport
Bölcsőde

Név: Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde címe: 9222 Hegyeshalom, Kertalja u. 1/g.
Intézményvezető: Nagyné Tóth Csilla
Intézményvezető helyettes: Farkasné Kiss Erika
A bölcsőde szakmai vezetője: Sághyné Stuth Tünde
E-mail: bolcsode@hegyeshalom.hu
Mobil: 06 20 4739726

Csoportjaink
Munkatársaink - segítőink Letöltések
Konyhai dolgozóink
Házirend
Fejlesztő szakemberek
Különös Közzétételi Lista
Napsugár Óvodáért Alapítvány
Eseményterv
 
Csoport beosztások, munkatársak
Intézményünk bemutatása:
Szeretettel köszöntjük a Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde honlapján!

„Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud:játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el: azt bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik javára, amitmaga is kíván.”
(Kodály Zoltán) Óvodánk az ország nyugati kapujának, Hegyeshalomnak egyetlen óvodája. A község középpontjában nagy zöldterülettel övezve áll intézményünk. Az egyik szárny padlásterében egy korszerűen felszerelt tornaterem kapott helyet.Jelenleg 5 csoportban dolgozunk, heterogén illetve homogén a csoportok szerkezete.2005 szeptemberétől egy csoportunkban német nemzetiségi nevelés is folyik.2008. november 17-e óta óvodánk a főzőkonyha mellett egy új szervezeti egységgel, bölcsődével gazdagodott.

Programunk:

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című óvodai program adaptálása, amely átfogja a teljes óvodáskor nevelő-fejlesztő munkáját, az „Óvodai nevelés országos alapprogramja” alapján készült választható program.

Kiindulási pontunk:
Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembevételével nevelhető, fejleszthető.
Célunk:
  • Sokoldalú, nyugodt, élmény-gazdag, harmonikus, fejlődés elősegítése, a kisebbség nyelvének, kultúrájának megismertetése, és a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
  • A sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése.
  • A gyermek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása

Óvodaképünk:

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot ad a gyermeknek.

Gyermekképünk:
  • Az olyan gyermek, aki nyugodt, tele van élményekkel, erősen kötődik a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez.
  • Akinek kialakul az óvodás tartása, önálló és látszik rajta a kiegyensúlyozottság.
  • Tud nevetni, felfedezni és csodálkozni.
Alapvető feladatunk:

Az óvodások testi, lelki szükségleteinek kielégítése az erkölcsi-szociális, az esztétikai és az intellektuális érzelmek differenciálásával.

Vissza a lap tetejére


Ovi galéria