Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Intézményünk bemutatása:
Szeretettel köszöntjük a Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde honlapján!

„Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud:játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el: azt bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik javára, amitmaga is kíván.”
(Kodály Zoltán) Óvodánk az ország nyugati kapujának, Hegyeshalomnak egyetlen óvodája. A község középpontjában nagy zöldterülettel övezve áll intézményünk. Az egyik szárny padlásterében egy korszerűen felszerelt tornaterem kapott helyet.Jelenleg 5 csoportban dolgozunk, heterogén illetve homogén a csoportok szerkezete. 2005 szeptemberétől egy csoportunkban német nemzetiségi nevelés is folyik.2008. november 17-e óta óvodánk a főzőkonyha mellett egy új szervezeti egységgel, bölcsődével gazdagodott.

Programunk:

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című óvodai program adaptálása, amely átfogja a teljes óvodáskor nevelő-fejlesztő munkáját, az „Óvodai nevelés országos alapprogramja” alapján készült választható program.

Kiindulási pontunk:
Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembevételével nevelhető, fejleszthető.
Célunk:
  • Sokoldalú, nyugodt, élmény-gazdag, harmonikus, fejlődés elősegítése, a kisebbség nyelvének, kultúrájának megismertetése, és a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
  • A sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése.
  • A gyermek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása
Óvodaképünk:

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot ad a gyermeknek.

Gyermekképünk:
  • Az olyan gyermek, aki nyugodt, tele van élményekkel, erősen kötődik a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez.
  • Akinek kialakul az óvodás tartása, önálló és látszik rajta a kiegyensúlyozottság.
  • Tud nevetni, felfedezni és csodálkozni.
Alapvető feladatunk:

Az óvodások testi, lelki szükségleteinek kielégítése az erkölcsi-szociális, az esztétikai és az intellektuális érzelmek differenciálásával.
Tablóképek
Kapcsolat

A hegyeshalmi óvoda tablóképei
1933-tól - napjainkig


Név: Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Cím: 9222 Hegyeshalom Damjanich utca 2/a
Intézményvezető:Nagyné Tóth Csilla
Intézményvezető helyettes:Farkasné Kiss Erika
Pedagógiai asszisztens: Takács Hajnalka
Óvodatitkár: Kézdi Katalin Melinda

 

 
+3696/220-589

+3620/924 24 45
Csoportjaink
Misi Mókus nemzetiségi csoport
Süni csoport
Bambi csoport
Vackor csoport
Cinege csoport
Bölcsőde

Név: Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde címe: 9222 Hegyeshalom, Kertalja u. 1/g.
Intézményvezető: Nagyné Tóth Csilla
Intézményvezető helyettes: Farkasné Kiss Erika
A bölcsőde szakmai vezetője: Sághyné Stuth Tünde
E-mail: bolcsode@hegyeshalom.hu
Mobil: 06 20 4739726

Csoportjaink
Munkatársaink - segítőink Letöltések
Konyhai dolgozóink
Házirend
Fejlesztő szakemberek
Különös Közzétételi Lista
Napsugár Óvodáért Alapítvány
Eseményterv
 
Csoport beosztások, munkatársak

Vissza a lap tetejére


Ovi galéria