Rendeletek


A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytár internetes felületén közzé kell tenni a még hatályba nem lépett önkormányzati rendeletek 2013. június 30. után kihirdetett szövegét. Egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni továbbá valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett, és a lekérdezés napján hatályos rendeletet, illetve ezek megelőző és következő egy-egy időállapotát.
Önkormányzati rendeletek részletes kereséséhez kattintson ide!
2021. évi rendeletek

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről
2018. évi rendeletek
Településkép védelméről szóló 9/9018.(VIII.31.) számú
önkormányzati rendelet.

2017. évi rendeletek
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017.(VIII.1.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól.
- Helyi értékek védelméről szóló rendelet
- Közterületek elnevezéséről, házszámozás szabályairól szóló rendelet
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletének melléklete.
kérelem.
 
2016. évi rendeletek
 
Hegyeshalom Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testületének

   13/2016.(XII. 22.) önkormányzati rendelete
 a közterületek használatának rendjéről
1. melléklet a közterület használatának rendjéről szóló rendelethez
2. melléklet a közterület használatának rendjéről szóló rendelethez
3. melléklet a közterület használatának rendjéről szóló rendelethez
A köztisztaságról, a közterületek és zöldterületek használatáróol és Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelete
 a köztisztaságról, a  közterületek és zöldterületek használatáról és védelméről
 
2015. évi rendeletek
Elfogadott Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítás

Alátámasztó munkarész:

Műszaki leírás és tervirat

Jóváhagyott munkarész:
Szabályozási és övezeti helyszínrajz I./1/3M (központi belterület)

Jóváhagyott szerkeszthető munkarész:
9_2015_X.17


Hegyeshalom település rendezési terv módosítás 16-19
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
1/2015. ( II.20.) önkormányzati rendelete

a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról
 
 
Lakossági tájékoztatás szabadtéri tüzeléssel kapcsolatos új szabályozásokról
10 /2013.(V.31.) önkormányzati rendelete
tartalmazza az avar és
növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló szabályokat.
 
 
 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Kiadások kiemelt előirányzatonként és költségvetési szervenként
2015. év

 
2014. évi rendeletek
1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról.
1.sz. melléklet
az 1/2014.(I.30.) önkormányzati rendelethez
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás díja.
2013. évi rendeletek
3/ 2013. (II.15.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
10/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet
az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről
1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló
12/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2013.(VIII. 2.) önkormányzati rendelet
a filmforgatási célú közterület használatára vonatkozó szabályokról
1. melléklet a 11/2013(VIII.2.) önkormányzati rendelethez
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
17/2013.(XII.17.) rendelet melléklete
15/2013.(XI.29) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2013.(III.29.) rendelet
a köztisztaságról, a zöldterületek és közterületek használatáról, valamint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2004.(VII.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (X.15.) önkormányzati rendelet
a nem magyar állampolgárok által fizetendő szolgáltatási díjról
1. melléklet a 13/2013.(X.15.) önkormányzati rendelethez
18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról

Mellékletek
Módosítás
1/2013. (II.7) önkormányzati rendelet
a helyi építési szabályzatról szóló 6/2010.(VI.25.) rendelet módosításáról
19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről
Rendelet mellékletei
14/2013. ( X.31.) önkormányzati rendelet
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
melléklet a 14/2013. (X.31.) önkormányzati rendelethez
5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet
Hegyeshalom Nagyközségi önkormányzat vagyonáról, a vagyon
kezeléséről és hasznosításáról
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012.( II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2000. év előtti rendeletek
6/1994.(V.10.) Ökt rendelet
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidedenítéséről.
2001. évi rendeletek
7/2001.(V.1.) rendelet
Temetkezésről és a temetkezési tevékenységről
14/2001.(XII.15.) rendelet
Állattartás szabályairól
2002. évi rendeletek
11/2002.(X.16.) Ök rendelet
A közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól
és ellátásuk feltételeiről
2004. évi rendeletek
10/2004.(VII.1.) rendelet
Köztiztaságról és hulladékkezelésről
13/2004.(VIII.13.) rendelet
A helyi emlékplakett alapításáról
18/2004.(XII.2) rendelet
Az Önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

18/2004.(XII.2) rendelet mellékletei
I - II. sz. melléklete

2007. évi rendeletek
12/2007.(VI.29) rendelet
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek továbbá ingatlanok bérletéről és elidegenítéséről
16/2007.(12.19.) rendelet
A köztiztaságról és a közterületek használatáról, valamint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 10/2004.(VII.1) rendelet módosításáról
2008. évi rendeletek
14/2008.(XI.28.) rendelet
A helyi értékek védelméről
17/2008(XII.19.) rendelet
Az épített környezet alakításáról és védelméről
2009. évi rendeletek
2/2009.(IV.16.) rendelet
A sportal kapcsolatos önkormányzati feladatokról és a sporttámogatásról
6/2009.(VIII.7.) rendelet
Az önkormányzati vagyon feletti jogok gyakorlásáról szóló 18/2004.(XII.2) rendelet módosításáról
2010. évi rendeletek
12/2010.(XII.16) rendelet
A víz- és csatorna szolgáltatási díjak megállapításáról
 
2011. évi rendeletek
6/2011.(VIII.26.) rendelet
Önkormányzati rendelet a nem magyar állampolgárok által fizetendő szolgáltatási díjról
7/2011.(VIII.26.) rendelet
Önkormányzati rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról
10/2011.(IX.30.) rendelet
Önkormányzati rendelet a fák- és cserjék telepítési (ültetési) távolságáról
 
2012. évi rendeletek
HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi adókról,
egységes szerkezetben az azt módosító 8/2012.(IV.27.) és a 16/2012(X.26.) rendeletekkel