Aktualitások

HIRDETMÉNY!
Az országgyűlési képviselők következő választására 2022. április 3-án kerül sor, melynek időpontját a köztársasági elnök kitűzte.
A szavazatszámláló bizottságoknak nagy szerepük van a választási eredmény megállapításában, a választások tisztaságának, törvényességének biztosításában, a pártatlanság érvényesítésében.
Figyelemmel arra, hogy az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár, az országgyűlési választásokat megelőzően új szavazatszámláló bizottságokat kell választani.
Fentiek alapján Hegyeshalom közigazgatási területén működő szavazatszámláló bizottságokba tagok és póttagok jelentkezését várjuk.
Tájékoztató és jelentkezési lap
Társasházi sormunkaterv!
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve
Hegyeshalomban a társasházi sormunka elvégzésének idejét
2022.05.01-31 közötti időszakban tervezi!Bővebben, klikk a képre!
Tájékoztató
TÁJÉKOZTATÓ!

TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-1.1.1-15-2015-00001

„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projekt lehetőségeiről leendő Ügyfeleink részére


Fogorvosi rendelés!

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
fogorvosi alapellátást
Hegyeshalom és Levél tekintetében 2021. május 1. napjától
dr. Nyikovics Bálint végzi Hegyeshalom, Pozsonyi u. 2.

Bővebben, klikk a képre!
Tájékoztató
Tájékoztató ásott, vert és fúrt kutak engedélyeztetéséről!
Tájékoztató és árajánlat önkormányzatok részére engedéllyel nem rendelkező ásott, vert és fúrt kutak engedélyeztetéséről.
Az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon létesített ásott, vert- vagy fúrt kút fennmaradási/üzemeltetési engedélykérelmét a jegyzőhöz kell benyújtani. Ezek utólagos engedélyezésének, valamint megszüntetésének hatásköre megoszlik a jegyző, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság között.
Kérelem, jelentkezési lap és a tájékoztató letöltéséhez klikk az ikonra vagy a képre!
Tájékoztató a külterületi hulladékégetés szabályairól
A Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, a belterületi és külterületi tüzeléssel kapcsolatos jogszabályi változások okán
- Belterületi égetéssel
- Külterületi égetéssel
-Vágástéri hulladékégetéssel
- Tűzgyújtási tilalommal kapcsolatosan.

tájékoztató
Engedély vágástéri hulladék égetéshez
Bejelentő lap külterületi irányított égetés engedélyezéséhez
Illegális hulladéklerakók felszámolása!
Önkormányzatunk a „Tisztítsuk meg az országot!” projekt keretében 2.476.700Ft-ot nyert illegális hulladék lerakók megszüntetésére. Összesen öt önkormányzati területről közel 100 köbméternyi szemetet számolnak fel a Községgazdálkodási Kft. dolgozói a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. segítségével. A munkálatok már megkezdődtek és rövid időn belül az egész projekt megvalósításra kerül.
Az önkormányzat bízik abban, hogy a megtisztított területek a beavatkozásnak és az azt követő megelőző intézkedéseknek köszönhetően hosszú távon mentesül az illegálisan elhelyezett hulladékoktól.
Rendezvénynaptár 2021
Rendezvénynaptár 2021
Tekintse meg községünk 2021. éves rendezvénynaptár tervezetét. A vírushelyzetre és egyéb befolyásoló tényezőkre való tekintettel a programok változtatásának jogát fenntartjuk!
Magyar Falu Program nyertes pályázatok!
A Magyar Falu Program pályázatokon településünk óvoda és óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztésre benyújtott pályázataink sikeresen zárultak!
A térségünk 18 települést éríntő sikeres pályázatok teljes listáját imegtekintheti.
Tájékoztató kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatásával kapcsolatban!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Magyar Állam Kincstár azon, gyermekük után családtámogatásban már részesült szülők számára biztosít támogatást, akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és munkaerőpiaci visszatérésük érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére
családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, nem önkormányzati fenntartású bölcsödében vagy nem önkormányzati fenntartású mini bölcsődében helyezik el. A támogatás a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig nyújtható. A támogatásról részletes tájékoztatást az alábbi oldalon olvashat:
http:/www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/bolcsodei-tamogatas
Hegyeshalom településképi arculati kézikönyv módosításának véleményezése
„Hegyeshalom külseje nemzeti szempontból még csak nagyobb jelentőséggel bír, mint hazánk… többi háromezeregynehány községe. Hiszen aki Hegyeshalomról alkot véleményt,
akaratlanul is egész Magyarországra fogja vonatkoztatni…”

Bővebb információért klikk a képre, vagy ide a TAK letöltéséhez.
(pdf 15.8 Mb)

Szabadtéri sportpark!

2016-ban lehetőség nyílt a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételre, így önkormányzatunk is élt vele és pályázatot nyújtott be egy sportpark megvalósítására, azzal a célzattal, hogy a mozgás-gazdag életmódot folytatók és a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek száma növekedjen. Ezáltal remélve, hogy a sportolás a mindennapi élet alapvető részévé válhat minél több ember számára. 2019. júliusában pozitív elbírálásban részesült a pályázat, így közel 15 millió Ft-ot nyertünk a kültéri sporteszközök beruházására.
A sportpark augusztus 14-én átadásra került, így bátran birtokba veheti, aki aktív kikapcsolódásra vágyik, miközben testi-lelki jólétét is karbantartja.A mellékelt dokumentáció bővebb információkat tartalmaz a park eszközhasználatának lehetőségeiről!
Kellemes kikapcsolódást kívánunk
Használati leírás
Hegyeshalmi újság!
Elérhető digitális változatban is a 2 havonta megjelenő Hegyeshalmi újság!
Hegyeshalmi újság
Toborzás!
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 júniusában teljes körű összeírást hajt végre az egyéni gazdaságok körében, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel, amiben az ország valamennyi települése, összesen 750 ezer cím érintett.
Tájékoztató
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
Közvilágítás hibabejelentése!
Közvilágítás hibabejelentő oldal
(forrás: ftv Hegyeshalom)
Tájékoztató zöldhulladék elhelyezéséről!
Tájékoztató a műszaki telephely és a Bezenyei úti zöldhulladék lerakó nyitvatartási idejéről.
Információ a szelektív hulladék ellszálításáról

Bővebb információ a szelektív hulladék elszállításáról!
Tájékoztató a zöldhulladék lerakó nyitvatartási idejéről.
Hegyeshalom településképi arculati kézikönyv!
„Hegyeshalom külseje nemzeti szempontból még csak nagyobb jelentőséggel bír, mint hazánk… többi háromezeregynehány községe. Hiszen aki Hegyeshalomról alkot véleményt,
akaratlanul is egész Magyarországra fogja vonatkoztatni…”Településkép védelme!
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről.
A helyi védelem célja Hegyeshalom nagyközség településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség és természeti környezet kiemelkedő értékű elemeinek védelme, azok jelen és a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

Bővebb információ
Fogorvosi rendelés!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fogászati rendelés helyszíne Pozsonyi utca 2. szám alatt dr. Tóth Attila várja a betegeket.
Fehívás Közterület tisztántartására!
Az önkormányzat képviselő-testületének a köztisztaságról, a zöldterületek és közterületek használatáról, valamint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete szabályozza a nagyközség közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonos, bérlő, használó és kezelő (a továbbiakban: tulajdonos) feladatait és kötelezettségeit a közterületek tisztántartása érdekében.
Bővebb információ
Bővebb információ
Hegyeshalom emléktábla avatás Ópusztaszeren
(Archívum)

Ópusztaszeren, a Hegyeshalom emléktábla elhelyezése a megmaradás emlékfalán.
Az 1998-as szeri EXPO elnevezésű címeravató ünnepi rendezvényen, számos hegyeshalmi lakos képviselte községünket.
Dr. Borbély Lajos akkori alpolgármester mutatta be településünk történetét az érdeklődőknek.
Beszámolt a település címeréről, amelyet elhelyeztek a megmaradás falán.

Dr. Borbély Lajos, Szőcs Tibor, Németh Nándor a hegyeshalmi küldöttség tagjai.
 

Falu Hírek

Horgász információ!
 
Tájékoztató a Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület horgászjegy kiadásáról!
 
Aktuális információ a HVSHE honlapján!
 
 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat beszedési bankszámlaszámai
Rendezési terv módosítása!
 
 
Bővebb információ
Hegyeshalom településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása.
Bővebb információ a rendeletek oldalon.
 
 
Túrautvonalak
Állatorvos
 

 
Megtekinthető a környék túraútvonalai a http://www.szmstura.hu/ oldalon
Ügyfélfogadási rend!
Falugazdász!
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltségei ügyfélfogadási rendjéről.
Bővebb információ
Értesítjük a lakosságot, hogy Hegyeshalom településen a falugazdász:  
Konrád Márta   
elérhetősége: 06-70/4362679
Bővebb információ
Eb összeírás!
MÁV menetrend!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerinti önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel ebösszeírást végez.
Részletekért klikk a képre!Bővebb információ Adatlap
 
 

Közzétételi pályázatok

   
 
Vissza a lap tetejére