Hirdetmények

Hegyeshalom, Benzinkúttal szembeni lakópark szennyvízátemelő kiépítése!

 

Tájékoztatom, hogy Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat a Hegyeshalom benzinkúttal szembeni lakóparkban szennyvízátemelő kiépítését tervezi, melynek során ajánlattételi felhívást tesz közzé.

felhívás

Tervek

Átemelő
 
Telekeladási hirdetmény!
 
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete telekértékesítési programot hirdet a Hegyeshalom, benzinkúttal szembeni területen kialakított építési telkekre vonatkozóan.
A falusias és kertvárosias lakóterületen lévő területen összesen 7 db közművesített építési telek található, melyeken legfeljebb 4,5 m építménymagasságú lakóépület építhető a telekméret legfeljebb 30%-á ig történő beépíthetőséggel. A telkek vételára 40 Euro +Áfa/nm.


részletek
TÁJÉKOZTATÁS körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről!
 
A Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 33. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megkezdi az Észak-Hanság és Szigetközi erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét:

részletek
A belügyminiszter közleménye az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás ellátási területéről!
A közlemény értelmében a miniszter a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátáshoz szükséges technikai, személyi feltételek fennállásának bekövetkezése napján a kormányzati honlapon közzétett közleményben közzéteszi azokat az ellátási területeket, amelyekben a közzétételt követő 30. naptól kezdődően az Eatv. 6/A. S-ban foglalt feladatát az állami mentőszolgálat látja el.
tájékoztató
Belügyminiszteri közlemény
M1 gyorsforgalmi út Hegyeshalom országhatár!
 
M1 gyorsforgalmi út Hegyeshalom országhatár közötti szakasz létesítésére az OKTF-KP/9385-36/2015. számú határozattal kiadott környezetvédelmi engedélyt módosítása.
részletek
HEKA Hegyeshalmi kavicsbánya Zrt.
 
HEKA Hegyeshalmi Kavicsbánya Zrt. "Hegyeshalom I. - kavics" védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység környezetvédelmi teljesítményértékelése.
részletek
FAKT Hungária Kft. Lajtaina Park beruházás!
Hirdetmény
 
FAKT Hungária Kft. Hegyeshalom - Bezenye települések
"Lajtania Park" tárgyú beruházás, környezeti hatásvizsgálati eljárás
Engedély kiadásáról
Jogosult hiányos adatainak rendezése!
 
Település Arculati Kézikönyv
Hirdetmény
Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
Településkép védelméről szóló 9/9018.(VIII.31.) számú
önkormányzati rendeletet (Tkr.) ,
valamint a
134/2018.(VIII.30.)számú önkormányzati határozatával a
Hegyeshalom Település Arculati Kézikönyv-et (TAK.)
Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről
SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS IDŐPONTJAI
(2018/2019. nevelési év-tanév)

2019
Tájékoztató a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal
szünidei gyermekétkeztetés keretében
2016/2017 tanév

2018
Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetésről
2016/2017 tanév
2017
Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetésről
2016 tanév 2016. (március 24., 25. 29.)
2016
 
Hirdetmény
 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet  1. § (2) bekezdésében szereplő partnereket az alábbiakról tájékoztatom.
Hirdetmény
Hegyeshalom 1073/3 helyrajzi számú ingatlanon Logisztikai Központ "A" épület II. ütem használatbavételi engedély megadása.
Hirdetmény
Hirdetmény a vetőmag előállításának, zárt körzet kialakításáról.
Hirdetmény
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 14/00736-69/2014 sz. határozatával engedélyt adott az M15 autóút M1- Rajka (Szlovák - Magyar határ közötti szakasz) 2x2 sávos autópályává történő bővítésére.
 
Rendelet
Az önkormányzat képviselő-testületének a köztisztaságról, a zöldterületek és közterületek használatáról, valamint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete.
 
 
FALUGAZDÁSZ
ügyfélfogadás