Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsöde

Óvodai beiratkozás 2021-2022!
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja: 2021.április 21.-23.
A gyermek abban az évben amelynek augusztus 31. napjáig  a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles rész  venni.Tekintettel  a 19/2021.(III.10.) EMMI határozatra, a beiratkozás időpontjában  a szülőknek  nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.
Részletek a tájékoztatóban!
Tájékoztató
Jelentkezési lap letöltése
Tablóképek
Kapcsolat

A hegyeshalmi óvoda tablóképei
1933-tól - napjainkig

Név: Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Cím: 9222 Hegyeshalom Damjanich utca 2/a
Intézményvezető: Magyarné Gaál Rózsa Judit
Intézményvezető helyettes: Winkler Ferencné
A bölcsőde szakmai vezetője:Sághyné Stuth Tünde
Adminisztrátor: Zsédelyné Földvári Andrea

Csoportjaink
A bölcsödei Napocska csoport
Misi Mókus nemzetiségi csoport
Süni csoport
Bambi csoport
Vackor csoport
Cinege csoport
Munkatársaink - segítőink Letöltések
Konyhai dolgozóink
Házirend
Fejlesztő szakemberek
Különös Közzétételi Lista
Napsugár Óvodáért Alapítvány
Eseményterv
 
Csoport beosztások, munkatársak
Budainé Frank Rita elérhetősége:Vállalkozó neve:  Budainé Frank Rita EV. (KISADÓZÓ)
Székhelye: 9222 Hegyeshalom, Fő utca 104.
Telefon:+3696220370
Telefon:+36306487287
E-mail: bfrita1970@gmail.com
Facebook: Rita-Budainé-Frank
Intézményünk bemutatása:
Szeretettel köszöntjük a Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde honlapján!

„Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud:játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el: azt bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik javára, amitmaga is kíván.”
(Kodály Zoltán) Óvodánk az ország nyugati kapujának, Hegyeshalomnak egyetlen óvodája. A község középpontjában nagy zöldterülettel övezve áll intézményünk. Az egyik szárny padlásterében egy korszerűen felszerelt tornaterem kapott helyet.Jelenleg 5 csoportban dolgozunk, heterogén illetve homogén a csoportok szerkezete.2005 szeptemberétől egy csoportunkban német nemzetiségi nevelés is folyik.2008. november 17-e óta óvodánk a főzőkonyha mellett egy új szervezeti egységgel, bölcsődével gazdagodott.

Programunk:

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című óvodai program adaptálása, amely átfogja a teljes óvodáskor nevelő-fejlesztő munkáját, az „Óvodai nevelés országos alapprogramja” alapján készült választható program.

Kiindulási pontunk:
Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembevételével nevelhető, fejleszthető.
Célunk:
  • Sokoldalú, nyugodt, élmény-gazdag, harmonikus, fejlődés elősegítése, a kisebbség nyelvének, kultúrájának megismertetése, és a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
  • A sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése.
  • A gyermek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása

Óvodaképünk:

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot ad a gyermeknek.

Gyermekképünk:
  • Az olyan gyermek, aki nyugodt, tele van élményekkel, erősen kötődik a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez.
  • Akinek kialakul az óvodás tartása, önálló és látszik rajta a kiegyensúlyozottság.
  • Tud nevetni, felfedezni és csodálkozni.
Alapvető feladatunk:

Az óvodások testi, lelki szükségleteinek kielégítése az erkölcsi-szociális, az esztétikai és az intellektuális érzelmek differenciálásával.

Vissza a lap tetejére


Ovi galéria